1 Ki mit olvas?

( Lapok 1 2 3  6 ) Nyitotta Wagner

2 Kedvenc író?

Nyitotta Ryou

3 Ki a kedvenc költőd?

Nyitotta Kaname